Wieland Anlagentechnik

针对特殊要求的机器和工厂建造

这家定制机器建造商专注于为工业生产领域的复杂任务打造单独解决方案。

这家维兰德全资子公司总部位于乌尔姆,主要从事机器建造概念、生产工厂和自动化解决方案开发。公司应对的特定客户要求包括灵活的生产系统、特殊的机器和专门的机加工装置。

www.wieland-anlagentechnik.de

Daniel Krettenauer
„Wieland Anlagentechnik 打造的系统可以完美地适配客户接口并与客户的工业生产物料流实现完美集成。“
Daniel Krettenauer
Wieland Anlagentechnik 董事总经理
联系方式

Daniel Krettenauer
Wieland Anlagentechnik 董事总经理

daniel.krettenauer@wieland-anlagentechnik.de

事实一览
Facts_AT
Facts_AT